Sdružení pěstounů Polárka

podporuje pěstounské rodiny, které se rozhodly nabídnout náhradní domov a lásku dětem, jež nemohou z vážných důvodů vyrůstat ve své vlastní biologické rodině. Tyto děti mají často za sebou těžkou minulost spojenou s nějakou ztrátou (smrt rodičů, opuštění biologickými rodiči) nebo zažily odebrání z rodiny pro zanedbávání, týrání či jiné nevhodné rodinné poměry. Svou činností Polárka posiluje právo dětí vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Pro pěstounské rodiny zajišťuje Polárka poradenství, odbornou terapeutickou pomoc, vzdělávání, spolupráci s různými institucemi a nadacemi; pro děti organizuje aktivity, při kterých si děti mohou užít příjemný čas a pěstouni si mohou odpočinout.

Sdružení pěstounů Polárka si velmi váží všech lidí a organizací, kteří si uvědomují, že pěstounská péče je nelehké poslání. Cení si všech, kteří podporují pěstounské rodiny na jejich cestě způsobem, který přímo reaguje na jejich potřeby. Jedním z takových podporovatelů je Auto Dubina, a. s., díky kterému získaly 4 rodiny finanční příspěvek.