Sdružení pěstounů Polárka

Sdružení pěstounů Polárka

Sdružení pěstounů Polárka – podporuje pěstounské rodiny, které se rozhodly nabídnout náhradní domov a lásku dětem, jež nemohou z vážných důvodů vyrůstat ve své vlastní biologické rodině. Tyto děti mají často za sebou těžkou minulost spojenou s nějakou ztrátou (smrt rodičů, opuštění biologickými rodiči) nebo zažily odebrání z rodiny pro zanedbávání, týrání či jiné nevhodné rodinné poměry. Svou činností Polárka posiluje právo dětí vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Pro pěstounské rodiny zajišťuje Polárka poradenství, odbornou terapeutickou pomoc, vzdělávání, spolupráci s různými institucemi a nadacemi; pro děti organizuje aktivity, při kterých si děti mohou užít příjemný čas a pěstouni si mohou odpočinout.

Sdružení pěstounů Polárka si velmi váží všech lidí a organizací, kteří si uvědomují, že pěstounská péče je nelehké poslání. Cení si všech, kteří podporují pěstounské rodiny na jejich cestě způsobem, který přímo reaguje na jejich potřeby. Jedním z takových podporovatelů je Auto Dubina, a. s., díky kterému získaly 4 rodiny finanční příspěvek.

Popis sdružení pěstounů Polárka

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která poskytuje komplexní podporu pěstounským rodinám.
Podílíme se na propagaci náhradní rodinné péče a vyhledávání nových pěstounů.
Organizujeme přednášky pro širokou veřejnost zaměřené na výchovu a vývoj dětí, vztahy a komunikaci v rodině.
Provozujeme také sklad oblečení a vybavení pro děti z pěstounských rodin.

Komu pomáháme

 • dětem v pěstounské péči
 • pěstounům
 • všem dětem, které nás požádají o pomoc (ochrana života
  a dalších práv dítěte dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
  )
 • zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • veřejnosti nabídkou vzdělávání a besed

Na co je zaměřena naše práce

 • na podporu bezpečného, stabilního, přijímajícího a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dítěte,
  s respektem k jeho právu vyrůstat v rodině, k jeho identitě a k jeho biologické rodině
 • na podpora pěstounů a rozvoj jejich dovedností a znalostí v péči o svěřené děti
 • na propagaci náhradní rodinné péče v rámci kampaně Dejme dětem rodinu Moravskoslezského kraje
 • na vzdělávání veřejnosti

Zásady naší práce

  • nejlepší zájem dítěte
  • respekt k jedinečnosti situace dítěte a jeho pěstounské rodiny
  • profesionální a kvalitní služba
  • otevřenost a důvěra
  • týmová spolupráce a komplexní podpora