SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM_ondrášek hospic
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

CSR AKTIVITA

V rámci společenské odpovědnosti firem jsme i letos finančně podpořili MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK. Jde o obecně prospěšnou společnost, která pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem a dospělým strávit poslední dny v životě důstojně a DOMA. Mobilní hospic Ondrášek je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči nevyléčitelně nemocným dětem a dospělým v terminálním stádiu onemocnění v jejich domácím prostředí. Mají specializovaný tým, složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeuta, sociálních pracovnic, psychologů, duchovních, dobrovolníků a poradce pro pozůstalé, kteří poskytují komplexní zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí.

Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Chtějí dát všem nemocným možnost prožít poslední chvíle svého života doma, aby rodina mohla zůstat pohromadě a byla zachována její struktura. Základem přístupu je respekt k individualitě každého nemocného a k jeho měnícím se potřebám. Respektují vždy soukromí rodiny a její přání. Péči poskytují nevyléčitelně nemocným, kteří se nachází v pokročilém či terminálním (závěrečném) stádiu nemoci, u nichž byla ukončena kauzální léčba (zaměřená na léčbu nemoci samotné) a byl indikován symptomatický paliativní postup (zaměřen na léčbu příznaků, spojených se základním onemocněním, nejčastěji bolest, dušnost, nevolnost a zvracení úzkost, neklid a delirium…). Důraz kladou na léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících terminální stádium nemoci. Respektují jedinečnost člověka a dbají na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou vždy na prvním místě. Snaží se vždy o to, aby byla zachována kvalita života v co největší míře.

Svoje služby poskytují rodinám bezplatně.

Díky příspěvkům veřejnosti je možné, aby návštěvy zdravotníků trvaly tak dlouho, jak je potřeba. Aby k nemocnému a jeho rodině mohl vyjet psycholog, nebo aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být doma se svými rodiči. Ačkoli tyto zdravotní služby jsou v úhradě zdravotních pojišťoven a podporovány dotacemi kraje, měst a obcí, částky pokryjí potřebné náklady pouze z cca 50 %. Jejich kvalita a potřebný rozsah je tak stále závislý na darech soukromých osob, nadací a firem. Každou korunu daru se snaží přeměnit v kvalitní péči o nevyléčitelně nemocné děti i dospělé.